_

معرفی شرکت و زمینه های فعالیت

 

عنوان: شرکت مهندسین مهراز گستر فردا

شماره ثبت: 173896

سال تاسیس: 1381

زمینه های فعالیت: طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی، محوطه سازی، دکوراسیون و مبلمان داخلی، بازسازی.

_

بیانیه ماموریت شرکت:

شرکت مهندسین مهراز گستر فردا، با بهره گیری از فناوری های نوین و ایده های خلاقانه ، در حوزه صنعت ساختمان و شهرسازی به منظور ایجاد تحول در خدمات مهندسی کشور، مطالعات امکانسنجی، طراحی، نظارت، مدیریت و اجرای (EPC) را ارائه می دهد.

_

چشم اندازه شرکت:

شرکت مهندسین مهراز گستر فردا تا سال 1400 پیشتاز خدمات نوین مهندسی ساختمان و شهرسازی در کشور خواهد بود.

_

اعضای هئیت مدیره

مهندس علیرضا مرتضایی

مدیرعامل

مهندس عبدالرضا حاجی کریم جباری

رئیس هئیت مدیره