سخن اول، پوزش است

ابتدا لازم می دانیم به عنوان گروهی از مهندسین با تجربه از محضر تاریخ سرزمین کهن ایران عذرخواهی کنیم زیرا در عرصه ساخت و ساز، خود از ساختمان های تکراری رنجیده و کسل هستیم. از ساختمان های غیر ایمن در برابرحوادث طبیعی بالاخص زلزله، نگرانیم. از طول عمرکوتاه ساختمانها زیان دیده ایم. از عدم تناسب کیفیت و قیمت، گلایه مندیم. نتوانسته ایم منظر شهری متناسب با فرهنگ و نیازهای نسل جوان خویش ایجاد نموده و از هدر رفتن سرمایه های ملی در حد مطلوب ممانعت نماییم.


سخن دوم، یادآوری است

ایده پردازان همیشه از زمان خویش جلوتر هستند. اگر صرفا در اندیشه امروز باشیم در زمانی اندک به دیروز خواهیم پیوست. در گذشته بسیاری از ایده پردازان شاهد ظهور ایده های خویـش نبودند. امروزه تکنولوژی به سطحی رسیده است که تصورات را به ز یباترین وجه ممکن می سازد. می توان گفت یکی ازتفاوت های انسان امروز و دیروز، توانایی در ساخت ایده هاست.


سخن سوم، الگوی ماست

بحران افزایش آلودگی محیط زیست در اواسط دهه شصت میلادی که هشداری برای جهانیان بود،سبب تشکیل گروههای طرفدار محیط زیست در جهان شد. به دنبال این بحران مفهوم پایداری (Sustainability) و حفظ محیط زیست به صورت گسترده ای در جهان مطرح شد. اصطلاح پایداری برای نخستین بار در سال 1986 توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان “ تامین نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع برای تامین نیاز نسل های آینده” مطرح شد و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده گردید. توسعه پایدار همزمان با آنکه سیاست و فرهنگ را مورد توجه قرار می دهد، بر رونق اقتصاد، تجارت، صنعت، معماری و ساخت و ساز تاکید می ورزد.

 

شرکـت مهندسین مهراز گستـر فردا يكي از شـرکت های معتـبر در زمينه مـطالعه، امـکانسنجی، طراحی، مدیریت هوشمند و نظارت پروژه های مسـکونی، تجاری، اداری ، رفاهـی ،تفـریحی و شهرسازی در سال1380 تاسیس گردیده است. مدیریت این شرکت با تاكيد بر نگرش “جـلب رضايت کارفـرمایان”، بهينـه سازي مستـمر در فرآيندهاي ارائه خـدمات، ارتقاء‌ كيفيت از لحاظ مراحـل اجرای پروژه و سيستـم هاي حاكم بر شركت، حفظ محيط زيست و صيانت از انسان ها و همكاري و شرکت كاركنان، در خصوص موارد مندرج را سرلوحه وظايف خويش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات قانونی و سایر الزامات، اعتقاد دارد كه كاركـنان سـازمان كه به عنـوان با ارزشتـرين سرمايـه اين شركت محسوب مي شوند وظيفه خود خواهند دانست كه با درك كامـل انتظارات کارفرمایان و ساير طرفهاي ذينفع در جهت رسيدن به اهداف سازمانی تلاش نمايند. مدیریت شرکت مهندسین مهراز گستر فردا براي رسیدن به موارد فوق به استفاده از سيستم هاي نويـن مديريتي تاكيد مي نمايد. در راسـتاي نيل به اين خواسـته ها، استـانداردهـاي ISO 9001:2008, ISO14001:2004 و OHSAS 1800:2007 را به عنوان مدل اجرايي انتخاب نموده است و جهت رسیدن به آن تلاش مي نمايد.

ایده پردازان همیشه از زمان خویش جلوتر هستند.

اگر صرفا در اندیشه امروز باشیم در زمانی اندک به دیروز خواهیم پیوست.

مشتریان ما

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client