نظارت

شرکت مهراز گستر با نظارت حرفه ای کمک می کند تا پروژه های محول شده در هر کجا که باشند، در زمان مقرر به اتمام رسیده و منطبق بر طرح مورد نظر کارفرما و آیین نامه ها و استانداردهای کیفیت ساخته شود.

شرکت مهراز گستر تجربه و مهارت های لازم را برای ارائه خدمات گسترده نظارت برای ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و رفاهی و همچنین پروژه های تفریحی و شهرسازی را طبق شرح خدمات زیر دارا می باشد:

 • دريافت اطلاعات فنی و اجرایی پروژه از مديران دفتر فني
 • همراهي با رییس کارگاه و مدير پروژه جهت تهيه و اجرايي كردن برنامه زمانبندي و مشخص نمودن انحرافات و مشکلات اجرایی و بازنگری و اصلاح در روش اجرا و زمانبندی اولیه
 • کنترل در حین اجرای کلیه فعالیتها منطبق با آیین نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی و استاندادهای تعیین شده
 • کنترل کمی و کیفی کلیه کارهای اجرایی و جلوگیری از بروز مغایرتهای احتمالی
 • هماهنگی با کلیه واحد‌های اجرایی و دستگاه‌های متولی کنترل کیفیت و ایمنی و بهداشت محیط کار
 • الزام به رعایت قوانین و مقررات وضع شده در سایت و کنترل اجرایی شدن آنها
 • تهيه ليست و برنامه زمانبندي ساخت و تامین در حوزه های مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و منابع انسانی در کلیه جبهه‌های کاری
 • همراهي با رییس کارگاه و مدير پروژه جهت تحويل زمين وآغاز عمليات اجرایی
 • به دست آوردن شناخت كامل از مشخصات پروژه و خواستهاي قراردادي كارفرما و حفظ سوابق و انطباق آن با تناقضات زمان تحويل وانتقال آنان به مدير پروژه
 • استقرار سيستم منظم بايگاني ونظارت دقيق بر اجراء، ضبط و نگهداري سوابق منطبق با الزامات سيستم مديريت كيفيت و همكاري لازم واحد فنی
 • تهیه و تنظیم مستندات و صورتجلسات کارهای اجرایی و کنترل دستور کارهای صادر شده
 • كامل نمودن دستور العمل‌ها، صورتجلسات و نقشه هاي چون ساخت
 • بررسی و کنترل مدارک تحویل کار و تهیه صورتجلسات مربوطه
 • کنترل و صحه گذاری کمی و کیفی انجام کار و مصالح
 • نظارت بر اجراي پروژه از طريق همكاري با مديريت كنترل پروژه و تعيين درصد پيشرفت كار در مطابقت با برنامه زمانبندي مورد تائيد مشاور و كارفرما
 • هدايت پروژه به منظور بالا بردن كيفيت و كميت فعاليتهاي اجرايي
 • حفظ آرامش در محیط کار و جلو گیری از تنش های کاری و کارگاهی و حصول اطمينان از ايجاد و نگهداري روابط صميمي و منطقي بين عوامل تحت مسؤليت
 • ارائه راه کار و روش اجرای در انجام کارها و یا ارائه طریق به پیمانکار در روش های انجام کار
 • همكاري با مديريت امور قرادادها ومديريت دفتر فني مركزي جهت تهيه و پيگيري صورت وضعيت قطعي ارائه شده به مشاور و سپس كارفرما وپيگيري تا حصول نتيجه نهائي
 • پيگيري انجام تسويه حسابهاي نهائي به كمك مديريت هاي ستادي مربوطه و آزاد نمودن ضمانت نامه ها
 • نظارت بر برچيدن كارگاه توسط واحدهاي ستادي مربوطه
 • رفع نواقص احتمالي پديد آمده در دوران تضمين ناشي از قصور پيمانكار و تحويل قطعي و مجددا”و تسويه حساب كامل
 • تحويل كليه اسناد به دفتر فني مركزي پس از اتمام كلي فعاليتهاي مرتبط به قرارداد و خارج نمودن پروژه از ليست فعاليتهاي مديريت اجرايي
 • نظارت بر انجام رویه های کنترلی، آزمایشات دوره‌ای و اخذ نتیجه آنها به منظور تطبیق با نقشه‌ها و مشخصات فنی و کیفی
 • تهیه و تنظیم مستندات مربوط به تاخیرات در انجام کار و یا هر گونه تمرد و از دستورات و درخواست توقف انجام کار از سرپرست کارگاه و مدیر پروژه