مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC):

انجام پروژه به روش EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت) به ایم معنی است که یک شرکت به تنهایی مسئول انجام کل پروژه (از طراحی تا ساخت) خواهد بود. شرکت مهراز گستر با تکیه بر سالیان طولانی سابقه طراحی و همچنین نیروهای متخصص در این زمینه، قادر به انجام صفر تا صد پروژه ها می باشد که در این راه، قابلیت اطمینان، انعطاف جهت انطباق با خواسته های کارفرما و اجرای قوی مراحل مختلف پروژه از ویژگیهای این شرکت خواهد بود.

مراحل کلی انجام پروژه به روش EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت):

  • مطالعات امکان سنجی اولیه
  • طراحی مفهومی
  • تخمین هزینه
  • امضاء قرارداد
  • طراحی معماری و مهندسی
  • تدارکات
  • ساخت (اجرا)
  • راه اندازی (با توافق کارفرما)
  • مدیریت پروژه با مسئولیت کنترل و برنامه ریزی تمامی مراحل فوق