درباره ما

 

شرکت مهراز گستر فردا یکی از شرکت های معتبر در زمینه مطالعه، امکان سنجی، طراحی، مدیریت هوشمند و نظارت مسکونی، تجاری، اداری، رفاهی و شهرسازی در سال 1380 تاسیس گردیده است.

مدیریت این شرکت با تاکید بر نگرش “جلب رضایت کارفرمایان” ، بهینه سازی مستمر در فرآیند های ارائه خدمات، ارتقا کیفیت از لحاظ مراحل اجرای پروژه و سیستم های حاکم بر شرکت، حفظ محیط زیست و صیانت از انسان ها و همکاری و شرکت کارکنان ، در خصوص موارد مندرج را سر لوحه وظایف خویش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات قانونی و سایر الزامات، اعتقاد دارد که کارکنان سازمان که به عنوان با ارزش ترین سرمایه این شرکت محسوب می شوند و وظیفه خود خواهند دانست که با درک کامل انتطارات کارفرمایان و سایر طرف های ذینفع در جهت رسیدن به اهداف سارمانی تلاش نمایند.

 

مدیر شرکت مهندسین مهراز گستر فردا برای رسیدن به موارد فوق به استفاده از سیستم های نوین مدیریتی تاکید می نماید. در راستای نیل به این خواسته ها ؛ استانداردهای ISO2004 ، ISO14001 ، ISO2008 ، ISO 9001 ، OHSAS 1800:2007 را به عنوان مدل اجرایی انتخاب نموده است و جهت رسیدن به آن تلاش می کند.

اهداف سازمانی این شرکت به شرح زیر است :

افزایش سطح رضایت کارفرمایان

پیشتاز شدن در ارائه خدمات نوین مهندسی ساختمان و شهر سازی در کشور

ورود با بازار های خدماتی فنی و هندسی  و ایجاد ثبات جایگاه شرکت در بازار رقابتی کشور های منطقه

گسترش شرکت در قالب ایجاد نمایندگی های داخلی و خارجی

ارئه به موقع خدمات مهندسی مورد تعهد

توسعه مشارکت و تقویت حس مسئولیت پذیری در همه کارکنان در مقابل کارفرمایان و همکاران داخلی و تمامی طرف های ذینفع

برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم به منظور پیشگیری از آلودگی های محیط زیست (خاک و هوا ) و کاهش مصرف منابع

اینجانب با نظارت و بازنگری سالانه در خصوص سیستم مدیریت یکپارچه و ایجاد ساختار سازمانی در مطابقت با استانداردهای منتخب شرکت ، در رابطه با توسعه پایدار، بهبود مستمر و دستیابی به اهداف تعیین شده اطمینان حاصل می کنم.

عضویت ها و استاداردها