شیشه حرارتی هوشمند

با ورود به عرصه تکنولوژی و آی تی، یکی از برترین راه ها و زیر ساخت های زندگی بشری که هوشمند سازی است پا به این عرصه گذاشته است. هوشمند سازی صرفا در جهت سهولت زندگی و نظم بخشیدن به برنامه زمانبندی افراد طراحی شده است. هوشمند سازی در زمینه های بساری ورود پیدا کرده است، به عنوان مثال ربات های هوشمندی که در پزشکی کمک شایانی به علم پزشکی است. خانه های هوشمندی که در قسمت های مختلف رد پای هوشمند سازی را میتوان دید.

ادامه مطلب

سنسورهای هوشمند و تاثیر آنان بر زندگی

با روند رو به رشد تکنولوژی تاثیر سنسور های هوشمند را هر چه بیشتر در زندگی مشاهده می کنیم. این تاثیرات می تواند در بعضی موارد بسیار مثبت باشد. چرا که در گذشته بسیاری از مشکلات موجود؛ راه حل هایی داشته که هزینه تخیرب و تعمیر مجدد آن بسیار بیشتر و پر هزینه تر از هزینه تعویض آن مشکل بوده است.

ادامه مطلب