نقش نور و سایه در نوسازی تئاتر شانگهای

نقش نور و سایه در نوسازی تئاتر شانگهای

استدیوی چینی (Neri & Hu) برای احیای عظمت و شکوه تئاتری در شانگهای که متعلق به سال 1930 است از سنگ صاف خاکستری و برنز شیاردار استفاده کرده است. وقتی که هنرمند آمریکایی جیمز ترول (James Turrell) گفت: «ما نور را می خوریم و آن را از طریق پوستمان می آشامیم»، او در مورد نور به عنوان تمرکز اصلی از هنر تجربی و مبنی بر لذات جسمانی صحبت می کرد. در سال 1930، لس آنجلس مولد جنبش «نور و فضا» تحت تاثیر هنرمندان و معماران بود که به طور یکسان درباره راه هایی برای ایجاد صحنه هایی که مخاطبان را از طریق پدیده های ادراکی مانند نور، حجم و مقیاس جذب می کند، اندیشید.

ادامه مطلب