انواع پوشش های سقف و پنل ها

انواع کاشی، ورق و غشا برای پوشش پروژه های معماری

در دنیای ساختمانی امروز برای سقف ها انواع متفاوت و فراوانی از پوشش های مواد وجود دارد. این مواد از کاشی و سرامیک گرفته تا ورقه های فلزی و سیمان؛ که در انواع متفاوت وجود دارد. در پوشش های سقفی باید با توجه به مکان پروژه به تناسب آب و هوا؛ پوشش مناسب سقف را انتخاب کرد.

ادامه مطلب