شیشه حرارتی هوشمند

با ورود به عرصه تکنولوژی و آی تی، یکی از برترین راه ها و زیر ساخت های زندگی بشری که هوشمند سازی است پا به این عرصه گذاشته است. هوشمند سازی صرفا در جهت سهولت زندگی و نظم بخشیدن به برنامه زمانبندی افراد طراحی شده است. هوشمند سازی در زمینه های بساری ورود پیدا کرده است، به عنوان مثال ربات های هوشمندی که در پزشکی کمک شایانی به علم پزشکی است. خانه های هوشمندی که در قسمت های مختلف رد پای هوشمند سازی را میتوان دید.

ادامه مطلب

سنسورهای هوشمند و تاثیر آنان بر زندگی

با روند رو به رشد تکنولوژی تاثیر سنسور های هوشمند را هر چه بیشتر در زندگی مشاهده می کنیم. این تاثیرات می تواند در بعضی موارد بسیار مثبت باشد. چرا که در گذشته بسیاری از مشکلات موجود؛ راه حل هایی داشته که هزینه تخیرب و تعمیر مجدد آن بسیار بیشتر و پر هزینه تر از هزینه تعویض آن مشکل بوده است.

ادامه مطلب

بهبود وضعیت هوا وتلاش در جهت رفع آلودگی

بهبود وضعیت هوا؟ آیا این جمله وضعیتی دست نیافتنی است؟ هیچ راهی برای بهبود کیفیت وضعیت هوا وجود ندارد؟ اینگونه سوالات دغدغه اصلی ذهن مردم در روزهای پیش روی تابستان و نگرانی های هوای آلوده است. با اندکی تامل و بررسی در می بابیم که هیچ یک از این سوالات آرزویی دست نیافتنی نیست بلکه نیاز به تلاش و بررسی دارد. در ادامه مبحث بهبود کیفیت هوا خبری در خصوص تلاش های انجام شده در چین می پردازیم.

ادامه مطلب

هوشمند سازی؛ خانه هوشمند و گجت های هوشمند

هوشمند سازی؛ بعد از شنیدن این کلمه  شاید اولین تعبیری که به ذهن هر مخاطبی برسد کامپیوتر یا تکنولوژی باشد. در حقیقت ریشه تعبیر درست است. اما گستره ی آن بسیار وسیع و پیچیده می باشد. بعد از تمام این تفکرات در این متن خانه ی هوشمندی را برای شما وصف خواهیم کرد که به وسعت هوشمند سازی پی ببرید.

ادامه مطلب